МАБИК - Международна Академия
по Българознание, Иновации и Култура
"Щем доказа необратимо, че сме най-старите жители на Европа." - Г. С. Раковски
За нас Академична дейност Международна дейност Свободна библиотека Контакти

БЪЛГАРИАДА – 2015

През 2015 г. като главна проява в календара на МАБИК се открои декадата Българиада – 2015. Този форум, на който участват българи (научни, образователни, културни дейци, творци и общественици) от различни страни по света, за първи път се проведе извън България – в гр. Уляновск (Руска Федерация) от 7 до 17 юни 2015 г. Сред основните събития се откроиха научната конференция, обсъдила редица въпроси свързани с общите корени на дунавските и волжките българи, както и посещенията в автономните републики с компактно българско население (Чувашия и Татарстан), техните столици Чебоксари и Казан, а също и на древните градове Биляр и Болгар. (виж повече)

VI Международен фестивал Български срещи в Република Крим

От 5 до 9 ноември 2015 г. в Република Крим се проведе VI-ят Международен фестивал Български срещи. Той се организира от Регионалната национално-културна автономия на българите Паисий Хилендарски в Република Крим. МАБИК получи покана за участие във фестивала. Академията беше представлявана от акад. Черньо Чернев – директор на Института за работа с българите в чужбина. (виж повече)

Научни изследвания в Света гора

През месец ноември 2016 година представителят на МАБИК академик Черньо Чернев проведе серия от научни изследвания в монашеската република Света гора, Атон, Гърция. (виж повече)

Успешно завършен етап от научна мисия в Лозенградска област

В началото на месец април 2017 г., след няколкодневно изследване на българските християнски ценности, от Република Турция се завърна екип на Международната академия по българознание, иновация и култура (МАБИК), ръководен от академик Черньо Чернев.(виж повече)

Успешно завърши десетдневна научна експедиция

В програмата за 2017 година на Международната академия по българознание, иновации и култура беше включена и експедиция в Република Турция. Поставените две задачи - изучаване възникването на християнството в областта Кападокия, далече в средата на Анадола и установяване на конкретни връзки за сътрудничество с определени университети поставиха на изпитание екипа ръководен от акад. Черньо Чернев - Директор на Института за българите в чужбина.(виж повече)

Кападокия - завръщане от миналото - загадки и легенди

Впечатления в образи от академик Черньо Чернев.(виж повече)

Ново признание за Международната академия по българознание, иновация и култура.

Желязната църква Свети Стефан - българската светиня в Истанбул (виж повече)

web site volunteerly coded by kalin kalinkov